...

Ήμουν πολύ επιφυλακτική για τα αποτελέσματα όταν αγόρασα το πρόγραμμα (lumicell wave, υπέρηχοι, ραδιοσυχνότητες και μασάζ με συσφιγκτικά προϊόντα) για την περιοχή της κοιλιάς, όμως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μου. Ο επαγγελματισμός, η φιλική αντιμετώπιση και η τεχνογνωσία του προσωπικού με βοήθησαν να πιστέψω στη βελτίωση και να συνεργαστώ (με άσκηση, κατάλληλη διατροφή και πολύ νερό) ώστε να επιτύχουμε τελική μείωση 8 πόντων στην επίμαχη περιοχή!
Μπορεί να μη θεωρώ τον εαυτό μου μοιραία γυναίκα, σίγουρα όμως είμαι πια μια Femme Fatale!

English
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.