...

Ήταν υπέροχο το χριστουγεννιάτικο κλίμα που υπήρχε στο Bazaar του 40ου Ιωαννίδειου δημοτικού σχολείου. 

Με το εργαστήρι του face painting, τις  περιποιήσεις των νυχιών και των μαλλιών συμμετείχαμε και εμείς σε αυτή την όμορφη γιορτή όπου περιποιηθήκαμε μικρούς αλλά και μεγάλους!
Εκείνο που χαρήκαμε περισσότερο είναι ότι τα παιδιά ανταποκρινόντουσαν στις συμβουλές για τις φροντίδες που τους δίναμε.

English
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.