...
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων εμφανίζουν ακμή.
Παρακάτω απαντάμε σε μερικές ερωτήσεις δικές σας.

Ερώτηση 1:
Πόσο συνηθισμένο είναι να εμφανίζεται η ακμή στην παιδική ηλικία και την προεφηβεία;

Απάντηση:
Η αλήθεια είναι ότι η ακμή εμφανίζεται στο 85% των εφήβων. Τα τελευταία 10 χρόνια όμως όλο και πιο συχνά εμφανίζεται σε παιδιά 7-10 χρονών.

Ερώτηση 2:
Τι πραγματικά συμβαίνει στην επιδερμίδα και πως θα πρέπει οι γονείς να αντιδράσουν;

Απάντηση:
Μία από τις βασικές αιτίες εμφάνισης της ακμής είναι η λιπαρότητα της επιδερμίδας, το σμήγμα που φράσσει του τριχοφόρους θύλακες και κατά συνέπεια τους πόρους.

Οι γονείς μόλις αντιληφθούν τα πρώτα μαύρα στίγματα, να έρθουν σε επαφή με τον αισθητικό που εμπιστεύονται ώστε να καθοδηγήσει σωστά το παιδί στην φροντίδα της επιδερμίδας για την καλύτερη και γρηγορότερη αντιμετώπιση της ακμής.

 

Ερώτηση 3:
Ποιες είναι οι συνέπειες από την καθυστερημένη αντιμετώπιση της ακμής;

Απάντηση:
Αν υποτιμήσουμε τη σοβαρότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ακμή, μπορεί να οδηγηθεί ο έφηβος σε σοβαρές βλάβες (σπυριά με φλεγμονή, κύστες). Με αυτό τον τρόπο γίνεται με μεγαλύτερη καθυστέρηση η εξάλειψή της.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση της ακμής θα αποτρέψει μελλοντικές εξάρσεις και την εξέλιξη της σε σοβαρή ακμή όπου θα απαιτηθούν βαριά φάρμακα.

English
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.